Sign In
Web Creator

NEWS

Kes-Kes Tangkapan Gerakan Operasi Barang Tegahan Kastam

​Jabatan Kastam dan Eksais Diraja (JKED) melalui Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang telah menjalankan tiga gerakan operasi melibatkan pemeriksaan rumah di Jalan Beribi, Jalan Jaya Negara Kuala Belait serta pemeriksaan rumah dan gerai jualan di Kampong Mata-Mata, Gadong.

https://www.mofe.gov.bn/Images1/News/LOGO%20MOFE.JPG

Majlis Doa Selamat Bagi Bakal-Bakal Jemaah Haji Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta Jabatan-Jabatan Di Dalamnya Tahun 1443H/2022M

​14 Jun 2022

Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengadakan Majlis Doa Selamat bagi bakal-bakal jemaah Haji pada hari Selasa, 14 Zulkaedah 1443 bersamaan 14 Jun 2022 bertempat di Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Commonwealth Drive, Jalan Kebangsaan, Negara Brunei Darussalam. 

Kes-Kes Tangkapan Gerakan Operasi Barang Tegahan Kastam

​11 Jun 2022

Jabatan Kastam dan Eksais Diraja (JKED) melalui Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang telah menjalankan empat gerakan operasi melibatkan pemeriksaan rumah di Jalan Jaya Negara, Kuala Belait, kawasan Kampong Beribi dan kawasan Jalan Berakas. 

12 kompaun BND500 dan 57 notis amaran dikeluarkan atas kesalahan di bawah Penetapan Harga Maksimum Bermusim (PHMB) 2022

​11 Jun 2022

Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna (JPHEP) di Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengeluarkan dua belas (12) kompaun masing-masing berjumlah BND500 dan lima puluh tujuh (57) notis amaran atas kesalahan menjual melebihi harga maksimum barangan yang disenaraikan di bawah Penetapan Harga Maksimum Bermusim (PHMB) 2022 selama dua bulan iaitu pada bulan Ramadhan dan Syawal 1443 Hijrah.

Brunei’s first Academy for Women Entrepreneurs’ graduation ceremony and award of the top three winning businesses.

​09 June 2022

The first Academy for Women Entrepreneurs (AWE) hosted a graduation ceremony on Thursday, 9 June at the VIP Hall located at Rizqun International Hotel, for candidate who have successfully completed the AWE programme and to announce the top three women owned businesses that will each receive USD3,000 in seed funding. This event also marks the end of the six-month training programme funded by the Embassy of the United States of America in Brunei Darussalam and facilitated by Darussalam Enterprise (DARe). 

https://www.mofe.gov.bn/Images1/News/2022/(06.09.2022)%20DARe%20Women%20Entrepreneurs.PNG

Kes-Kes Tangkapan Gerakan Operasi Barang Tegahan Kastam

08 Jun 2022​

Jabatan Kastam dan Eksais Diraja (JKED) melalui Bahagian Penguatkuasa UndangUndang telah menjalankan lima gerakan operasi iaitu tiga gerakan operasi melibatkan pemeriksaan rumah dan dua gerakan operasi sekatan jalan raya di kawasan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddien dan di kawasan Rancangan Perumahan Negara (RPN).

Majlis Penyempurnaan Pengurniaan Pingat-Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi

​07 Jun 2022

Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta Jabatan-Jabatan di dalamnya telah mengadakan Majlis Penyempurnaan Pengurniaan Pingat-Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta Jabatan-Jabatan di dalamnya bertempat di Banquet Hall, Bridex, Jerudong

(06.07) Pingat

Kompaun BND1,000 dikeluarkan bagi kesalahan berulang mengelirukan pengguna dengan harga tidak selaras

​02 Jun 2022

Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna (JPHEP) di Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengeluarkan satu kompaun berjumlah BND1,000 dan dua notis amaran kepada tiga buah premis perniagaan kerana melanggar Perintah Paparan Tanda Harga.  

Kompaun BND1,000 dikeluarkan bagi kesalahan berulang mengelirukan pengguna  dengan harga tidak selaras
1 - 8 Next