Sign In
Web Creator

Ministry of Development  
Title
  
  
  
Edit

​KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN DI BAHAGIAN PENGURUSAN BIL, JABATAN PERKHIDMATAN AIR, TASEK LAMA, JABATAN KERJA RAYA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM (JKR NO.175)

25 OGOS & 01 SEPTEMBER 202126/10/2021JKR/DBSBM021/2021 

​KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DARI JALAN RESIDENCY HINGGA JALAN KOTA BATU MENUJU MUZIUM BRUNEI (ZONE A) DAN KOTAK PENANAMAN SEDIA ADA DI SEPANJANG KAWASAN PROMENADE WATERFRONT DI JALAN RESIDENCY (ZONE B) BANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

22 & 29 SEPTEMBER 202126/10/2021JASTRE/BL/T010/2021 

​PERUMAHAN NEGARA KG. TANAH JAMBU, FASA 7, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM (RE-TENDER)

15 SEPTEMBER 202123/11/2021JKP/03/2021 

​PENYEDIAAN PERKHIDMATAN LAPURAN PENILAIAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN KERAJAAN YANG BERDAFTAR DI BAWAH JABATAN PERKHDIMATAN BANGUNAN, JABATAN KERJA RAYA BAGI TEMPOH LAPAN BELAS (18) BULAN

29 SEPTEMBER 2021 & 06 OKTOBER 202126/10/2021JKR/DBSUAB001/2021 

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BAGI MASJID KAMPONG SUNGAI HANCING, DAERAH BRUNEI DAN MUARA

29 SEPTEMBER 2021 & 06 OKTOBER 202126/10/2021JKR/DBSBM024/2021 

​KERJA-KERJA PEMBAIKAN PADA MASJID KAMPONG LIMAU MANIS, DAERAH BRUNEI DAN MUARA

13 & 20 OKTOBER 202109/11/2021JKR/DBSBM025/2021 

​KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGUBAHSUAIAN ATAP DAN PEMBAIKAN PADA BANGUNAN PERUMAHAN BALAI BOMBA BANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

06 & 13 OKTOBER 202109/11/2021JKR/DBSBM026/2021 

​KERJA-KERJA MENUKAR ATAP, PEMBAIKAN DAN PENGUBAHSUAIAN PADA BANGUNAN PUSAT LATIHAN BOMBA DAN PENYELAMAT, LAMBAK KANAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

06 & 13 OKTOBER 202109/11/2021JKR/DBSBM027/2021 

​KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN DAN PEMBAIKAN BAGI MASJID SULTAN SHARIF ALI SENGKURONG, MUKIM SENGKURONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

06 & 13 OKTOBER 202109/11/2021JKR/DBSBM028/2021 

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENGUBAHSUAI KAMPUS SINAUT, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI TUTONG

08 & 15 SEPTEMBER 202126/10/2021JKR/DBSTUT/001/2021 

​KONTRAK TERMA BAGI KERJA-KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BAGI PEJABAT-PEJABAT JABATAN KERJA RAYA DAN SUB-OPIS DI DAERAH BRUNEI MUARA DAN DAERAH TUTONG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

13 & 20 OKTOBER 202109/11/2021JKR/DME/24/BPB/2021 

​PEMELIHARAAN LIF 'OTIS' DI BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

13 & 20 OKTOBER 202109/11/2021JKR/DME/25/BPB/2021 

​PEMELIHARAAN LIF "SIGMA" DI BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

13 & 20 OKTOBER 202109/11/2021JKR/DME/26/BPB/2021 

​BAGI MENDAPATKAN KADAR HARGA (RATE) BAGI CADANGAN PROJEK JAMBATAN TEMBURONG ALAT NAVIGASI MARIN "BCB & ECB" - BAGI KERJA-KERJA PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN STAINLESS STEEL LADDER, PLATFORM AND HAND RAILINGS

13 & 20 OKTOBER 202109/11/2021JKR/DOR/SRM 10/2021 

​KERJA-KERJA PERMODENAN (MODERNISATION WORKS) PERALATAN LIF DI BANGUNAN JABAAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK DAN KEMAJUAN PERUMAHAN

23 OKTOBER 2021 & 03 NOBEMBER 202123/11/2021JKR/DME/27/BPB/2021 

​PENURAPAN BATU / KIKISAN ASPAL DI SIMPANG-SIMPANG JALAN BAGI DAERAH BRUNEI MUARA DAN TEMBURONG

27 OKTOBER 2021 & 03 NOVEMBER 202123/11/2021JKR/DOR/SRM 14/2021 

​KERJA-KERJA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN ASAS BAGI TAPAK AKUAKULTUR DI KG TESLISAI, MUKIM TELISAI, DAERAH TUTONG (11.0071Ha) - PEMBINAAN JALAN AKSES

27 OKTOBER 2021 & 03 NOVEMBER 202123/11/2021JKR/DOR/SRC 15/2021 

​KERJA-KERJA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN ASAS BAGI TAPAK AKUAKULTUR DI KG LUAGAN DUDUK, MUKIM KIUDANG, DAERAH TUTONG, PEMBINAAN JALAN AKSES DAN PEMBEKALAN AIR BERSIH

27 OKTOBER 2021 & 03 NOVEMBER 202123/11/2021JKR/DOR/SRC 16/2021 

​PEMBINAAN AKSIS KELUAR MASUK MASJID BARU KAMPUNG SENGKARAI MELALUI LEBUHRAYA TUTONG-MUARA

27 OKTOBER 2021 & 03 NOVEMBER 202123/11/2021JKR/DOR/SRC 17/2021