Sign In
Web Creator

Ministry of Development  
Title
  
  
  
Edit

​MENAIKTARAF PAIP PEMBENTUNGAN UTAMA DI KAWASAN TADAHAN BRUNEI MUARA (DESIGN & BUILD)

26 Oktober 2022 dan 02 November 202221/02/2023https://www.https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DDS%20016%202022-(SEW).T.VI%20Ext%2021%20Feb.pdfmofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DDS%20016%202022-(SEW).T.VI%20Ext%2024%20Jan.pdf 

​TAMBAHAN BANGUNAN MASJID KAMPONG KUPANG, DAERAH TUTONG

07 Disember 2022 dan 14 Disember 202207/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DTS%2026%20CQS%202022-T%20IV%20Ext%2017%20Jan.pdf 

​KERJA-KERJA LENCONGAN PENGALIRAN KUMBAHAN DAN PENYAMBUNGAN PAIP ​DI KAWASAN TADAHAN PEMBETUNGAN MENGKUBAU DAN SUNGAI BULOH (DESIGN & BUILD)​

28 Disember 2022 dan 04 Januari 202314/03/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DDS%20021%202022%20-%20(SEW).T.IV.pdf 

​KONTRAK BERMUSIM TIGA (3) TAHUN BAGI PEMANTAUAN KUALITI AIR RAWATAN KUMBAHAN & SUNGAI BAGI TADAHAN BRUNEI MUARA, TUTONG & TEMBURONG

28 Disember 2022 dan 04 Januari 202307/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DDS%20022%202022%20(SEW).T.III.pdf 

​BANTUAN PERUMAHAN GOLONGAN DAIF, FAKIR DAN MISKIN BAGI DAYANG EWANAWATI BINTI ABDULLAH KPP: 01-109939(K) JENIS BERTIANG 4 BILIK DIATAS TAPAK KG. MULAUT, MUKIM SENGKURONG DAERAH BRUNEI DAN MUARA (COMPLETION) 

04 Januari 2023 dan 11 Januari 202331/01/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DTS%2027%20CQS%202022-T%20II.pdf 

​PEMBINAAN MASJID BARU KAMPONG LAMUNIN, DAERAH TUTONG

04 Januari 2023 dan 11 Januari 202328/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DTS%2028%20CQS%202022-T%20V.pdf 

​​PEMELIHARAAN LIF 'KONE' DI BANGUNAN TAMBAHAN IBU PEJABAT JABATAN PENERANGAN, JABATAN PERDANA MENTERI DAN BANGUNAN BARU IBU PEJABAT JABATAN BURUH, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN​

18hb Januari 2023 dan 25hb Januari 202314/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DME%20BOP-LE%2002%202023.pdf 

​KONTRAK BERMUSIM TIGA (3) TAHUN "INTEGRATED" BAGI KERJA-KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN LOJI-LOJI RAWATAN KUMBAHAN BAGI TADAHAN-TADAHAN TANJUNG KAJAR, SERASA, RPN TANAH JAMBU, STKRJ TANAH JAMBU, LAMBAK KANAN DAN BERAKAS KEM

11 Januari 2023 dan 18 Januari 202321/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DDS%20002%202023%20(SEW).T.IV.pdf 

​MEMBINA MASJID BARU KAMPONG UKONG, DAERAH TUTONG, BRUNEI DARUSSALAM

11 Januari 2023 dan 18 Januari 202307/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DTS%2031%20CQS%202022-T%20V.pdf 

​KONTRAK PENGGAL BAGI OPERASI DAN KERJA-KERJA PEMELIHARAAN SISTEM HAWA DINGIN BAGI 'GROUP LOCATION 8' UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN (2023)

25 Januari 2023 dan 01 Februari 202321/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DME%20BOP-ACM%2001%202023.pdf 

​KONTREK PENGGAL BAGI KERJA PEMELIHARA INSTRUMENT DI LOJI RAWATAN AIR DAERAH BRUNEI-MUARA, TUTONG DAN TEMBURONG (2023-2026)

01 Februari 2023 dan 08 Februari 202328/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DWS%20001%202023.pdf 

​KERJA-KERJA PEMELIHARAAN JALAN RAYA BERINTEGRASI BAGI ISTANA-ISTANA DAN RUMAH KEDIAMAN TETAMU VIP, DAERAH BRUNEI MUARA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

01hb Februari 2023 dan 08hb Februari 202328/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DOR%20SRM%2003%202023.pdf 

​PEMELIHARAAN 6 BUAH LIF 'SCHINDLER' DI PANGSAPURI KAMPONG MABOHAI, BANDAR SERI BEGAWAN, BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

01 Februari 2023 dan 08 Februari 202328/02/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DME%20BOP-LE%2003%202023.pdf 

​PEMBINAAN JEJANTAS PEJALAN KAKI DI BUKIT TERAJA, DAERAH BELAIT, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

31/01/2023https://www.mofe.gov.bn/MOD%20Tender%20Documents/JKR%20DOR%20BBA%2001%20Ext%2031%20Jan.pdf