Sign In
Web Creator

Ministry of Finance and Economy  
Titles
Tender Fees (B$)
  
Closing Date
  
Edit
1

​JPKK/JKSH2223-QTN.03/ADM

Pencetakan Buku Garispanduan Peraturan-Peraturan Kewangan 2022, GARISPANDUAN LANTIKAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAP, DAN PERLAKSANAAN MESYUARAT LEMBAGA TAWARAN KECIL DAN JAWATANKUASA SEBUTHARGA DAN GARISPANDUAN PEROLEHAN KERAJAAN BAGI JABATAN PERBENDAHARAAN

​-

7/05/2022

​28/05/2022

https://www.mofe.gov.bn/Tender%20and%20Quotations%20Documents/MOF/jpkk.jksh2223.QTN.03.ADM.pdf 
2

​JPKK/JKSH2223-QTN.04/ADM

Membekalkan Pelbagai Barang Cetak Bagi  Jabatan Perbendaharaan

​-

9/05/2022

​28/05/2022

https://www.mofe.gov.bn/Tender%20and%20Quotations%20Documents/MOF/jpkk.jksh2223.QTN.04.ADM%20(1).pdf