Sign In
Web Creator

Senarai Calon Temuduga bagi 

Jawatan Pegawai Kewangan Bergaji HariBagi pemohon-pemohon jawatan tersebut di atas, proses penilaian seterusnya adalah sesi temuduga.

Sila klik disini bagi senarai calon

 

Tarikh Temuduga:

21 April 2020, 27 April 2020, 28 April 2020, 29 April 2020 dan 30 April 2020.

(sebarang perubahan tarikh akan dimaklumkan dari semasa ke semasa)


Tempat Ujian:

Bilik Mesyuarat 2, Tingkat I 

Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Jalan Commonwealth

Brunei Darussalam


Perhatian:

 • Calon hendaklah membawa bersama dokumen-dokumen ASAL berikut:
 1. Kad Pengenalan.
 2. Slip Gaji Terakhir (jika berkenaan)
 3. Sijil Kerakyataan (jika berkenaan)
 4. Sijil-sijil kelulusan beserta transcript (jika ada)
 5. Surat pengiktirafan sijil-sijil kelulusan (bagi kelulusan daripada institusi-institusi swasta dan luar negara)

 • Calon dikehendaki untuk hadir 30 minit sebelum sesi temuduga di jalankan pada tempat dan masa temuduga yang telah ditetapkan dengan membawa dokumen-dokumen yang dikehendaki seperti yang tersebut di atas.

 • Calon tidak dibenarkan untuk menukar tarikh sesi temuduga.

 • Sila pakai pakaian yang menutup aurat dan kemas. Jika gagal, calon tidak akan dibenarkan untuk menjalani sesi temuduga.

 • Jika calon tidak hadir ujian dikira menarik diri dan permohonan tersebut tidak berjaya.

 • Bagi sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi 2383809.