Sign In
Web Creator

Upcoming Events


Title:Sambutan Isra' dan Mi'raj
Date:26-February-2020
Time:02:00 PM
Venue:Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Title:Hari Mesra Pelanggan Kementerian Kewangan dan Ekonomi
Date:03-February-2020
Time:08:00 AM
Venue:Lobi, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Title:Program Masjidku Ma'mur, Negara Berkat
Date:02-February-2020
Time:04:30 AM
Venue:Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan

Title:Hari Mesra Pelanggan Kementerian Kewangan dan Ekonomi
Date:01-February-2020
Time:08:00 AM
Venue:Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Title:Majlis Ceramah Awal Tahun Hijrah 1441
Date:05-September-2019
Time:03:15 PM
Venue:Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Title:Majlis Ibadah Korban Sempena Hari Raya Aidil Adha
Date:13-August-2019
Time:02:30 PM
Venue:Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Title:Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta Jabatan-Jabatan didalamnya bagi Tahun 1440 / 2018
Date:26-November-2018
Time:03:15 PM
Venue:Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Title:Majlis Doa Selamat bagi Bakal-Bakal Haji Kementerian Kewangan dan Jabatan-Jabatan di dalamnya
Date:24-July-2018
Time:10:30 AM
Venue:Surau Kementerian Kewangan

Title:Majlis Sembahyang Fardhu Asar Berjemaah, Membaca Surah Yaasin, Bertahlil dan Doa Kesyukuran Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke 72 Tahun
Date:17-July-2018
Time:02:30 PM
Venue:Surau Kementerian Kewangan

Title:Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan Penyampaian Derma Kepada Anak-Anak Yatim bagi Kementerian Kewangan dan Jabatan-Jabatan Di Dalamnya Tahun 1439H/2018M
Date:07-June-2018
Time:12:30 PM
Venue:Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan
1 - 10 Next