Sign In
Web Creator

Aplikasi PenggunaBijak, Maklumat Memperkasa Pengguna

​Penggunaan aplikasi merupakan kaedah atau pendekatan yang banyak digunapakai oleh agensi di sektor swasta dan tidak ketinggalan juga di sektor awam bagi memudahkan dan meningkatkan lagi kualiti penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai. Begitu juga dengan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik telah memperkenalkan aplikasi PenggunaBijak pada tahun 2016, ke arah transfomasi digital dengan menyalurkan maklumat di hujung jari bagi kemudahan orang ramai. 


Apa dia aplikasi PenggunaBijak? 

Dengan motto “Maklumat Memperkasa Pengguna”, aplikasi PenggunaBijak mengandungi maklumat-maklumat mengenai barangan yang dikawal harga seperti minyak masak, susu tepung anak damit, mengenai jualan murah dan diskaun yang ditawarkan oleh premis perniagaan, perkongsian mengenai perlindungan pengguna dan kemudahan bagi pengguna membuat aduan berhubung dengan amalan perniagaan yang tidak beretika. 

Aplikasi ini diperkenalkan dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam membuat keputusan pembelian dimana pengguna dapat membuat perbandingan harga barangan yang terdapat di pasaran. Selain itu, maklumat mengenai keberadaan barangan tersebut juga dapat diperolehi dari aplikasi PenggunaBijak. 

Di samping itu, ianya dihasratkan dapat memupuk dan menggalakkan amalan perniagaan yang beretika, telus dan bertanggungjawab di kalangan para peniaga serta mewujudkan persekitaran pasaran yang adil. MAKLUMAT DAN MANFAAT DARI PENGGUNAAN APLIKASI PENGGUNABIJAK 


Maklumat mengenai barangan dikawal harga di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142. 

Maklumat mengenai harga maksimum yang ditetapkan bagi minyak masak, susu tepung anak damit, beras, gula dan produk tenaga.Maklumat bagi perbandingan Harga 

Maklumat berkaitan barangan keperluan harian yang mempunyai permintaan yang tinggi seperti minyak masak, tepung, makanan dalam tin, dan minuman ringan yang dikongsikan oleh peniaga secara mingguan. Maklumat ini berguna bagi memudahkan pengguna membuat perbandingan harga diantara premis-premis perniagaan/syarikat. 
Maklumat mengenai harga barang makanan dan keperluan asasi 

JPES memuatnaik maklumat berkaitan harga runcit bagi barangan makanan dan keperluan asasi yang dipantau seperti ayam, telur, sungkup muka, dan 4 pembersih tangan (hand sanitiser) dan kit Antigen Rapid Test (ART Kit). Maklumat senarai harga barangan makanan asasi dikemaskinikan pada setiap minggu.
Maklumat mengenai harga kereta 

Menyenaraikan harga indicative on-the-road bagi kenderaan bermotor penumpang yang diperolehi daripada ejen-ejen kenderaan bermotor penumpang di Negara ini. 


Maklumat mengenai acara Jualan Murah 

Membolehkan pengguna untuk mengetahui syarikat-syarikat yang mengadakan acara jualan murah. 


Maklumat mengenai bahan pendidikan Perlindungan Pengguna 

Menyediakan bahan-bahan pendidikan dan pemberigaan mengenai perundangan berkaitan dengan hal ehwal pengguna berpandukan Perintah Pelindungan Pengguna (Perdagangan Wajar), 2011 dan Akta Kawalan Harga, Penggal 142. 


Aduan Pengguna 

Menyediakan saluran rasmi atas talian bagi memudahkan pengguna untuk menyalurkan aduan dengan mudah dan cepat. 


Apakah saranan dan nasihat JPES kepada orang ramai? 

Orang ramai diseru untuk menggunakan maklumat-maklumat yang telah dimuatnaik di dalam aplikasi PenggunaBijak bagi meraih manfaat daripadanya. Dengan penggunaan maklumat di PenggunaBijak dapat memupuk budaya yang bijak dalam merancang perbelanjaan dengan membuat perbandingan harga sebelum membuat keputusan pembelian. 

Selain itu, pengguna yang berpengetahuan dan bermaklumat juga dapat menyumbang dan mewujudkan sikap disiplin dan beretika di kalangan para peniaga yang seterusnya akan membantu memacu perkembangan sektor perniagaan runcit di negara ini. 


Bagaimanakah pengguna dapat menyalurkan aduan? 

Pengguna boleh menghubungi Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna, JPES melalui: 

  • Applikasi PenggunaBijak 
  • Talian Darussalam 123; 
  • WhatsApp ke 8333123; 
  • Emel : aduanpengguna@jpes.gov.bn. 

Para pengguna dinasihatkan untuk menyimpan bukti pembelian seperti resit, kontrak dan dokumen yang relevan sebagai bukti bagi kemudahan rujukan bagi menyelesaikan aduan. 


Gunakanlah aplikasi PenggunaBijak 

Maklumat Memperkasa Pengguna 

Jadilah Pengguna yang Bijak


Attachments