Sign In
Web Creator

Malay | English

Hubungi Bahagian PelaburanWaktu Bekerja

Isnin - Khamis
7.45 pagi to 12.15 tengahari
1.30 petang to 5.30 petang

Jumaat
8.00 pagi to 11.30 pagi
2.00 petang to 4.30 petang


Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadhan

Isnin - Khamis
8.00 pagi to 3.15 petang

Jumaat
8.00 pagi to 11.45 pagi

(Tutup pada hari kelepasan awam)

 

Alamat


Bahagian Pelaburan
Tingkat 6, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi
Commonwealth Drive
Jalan Kebangsaan Lama BB3910
Brunei Darussalam


Telephone

+673 2385000


Fax

+673 2384484


Pertanyaan Am

administration@mofid.gov.bn

Pertanyaan pengambilan kerja

humanresource@mofid.gov.bn