Sign In
Web Creator

Prime Minister's Office  
Title
Tender Fees (B$)
  
Closing Date
  
Edit
2

​RTB/04/2018

PERKHIDMATAN PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN HAL EHWAL SEMASA, BAHAGIAN BERITA DAN HAL EHWAL SEMASA, RADIO TELEVISYEN BRUNEI, DAERAH BRUNEI DAN MUARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

​$30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

6, 8, 10, 13, 15 & 17 OKTOBER 2018
06 NOVEMBER 2018
HARI SELASA
JAM: 2.00 PETANG
RTB/04/2018 
3

​RTB/05/2018

PERKHIDMATAN PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN MAJALAH TV, BAHAGIAN BERITA DAN HAL EHWAL SEMASA, RADIO TELEVISYEN BRUNEI, DAERAH BRUNEI DAN MUARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

​$30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

6, 8, 10, 13, 15 & 17 OKTOBER 2018
06 NOVEMBER 2018
HARI SELASA
JAM: 2.00 PETANG
RTB/05/2018 
4

RTB/06/2018

PERKHIDMATAN PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN SUKAN TV, BAHAGIAN BERITA DAN HAL EHWAL SEMASA, RADIO TELEVISYEN BRUNEI, DAERAH BRUNEI DAN MUARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

​$30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

6, 8, 10, 13, 15 & 17 OKTOBER 2018
06 NOVEMBER 2018
HARI SELASA
JAM: 2.00 PETANG
RTB/06/2018 
5

RTB/07/2018

PERKHIDMATAN PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN DOKUMENTARI, BAHAGIAN BERITA DAN HAL EHWAL SEMASA, RADIO TELEVISYEN BRUNEI, DAERAH BRUNEI DAN MUARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

​$30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

6, 8, 10, 13, 15 & 17 OKTOBER 2018
06 NOVEMBER 2018
HARI SELASA
JAM: 2.00 PETANG
RTB/07/2018 
6

RTB/08/2018

PERKHIDMATAN PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN BAHAGIAN BERITA DAN HAL EHWAL SEMASA, RADIO TELEVISYEN BRUNEI, DAERAH TUTONG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

​$30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

6, 8, 10, 13, 15 & 17 OKTOBER 2018
06 NOVEMBER 2018
HARI SELASA
JAM: 2.00 PETANG
RTB/08/2018 
7

RTB/09/2018

PERKHIDMATAN PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN BAHAGIAN BERITA DAN HAL EHWAL SEMASA, RADIO TELEVISYEN BRUNEI, DAERAH BELAIT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

​$30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

6, 8, 10, 13, 15 & 17 OKTOBER 2018
06 NOVEMBER 2018
HARI SELASA
JAM: 2.00 PETANG
RTB/09/2018 
8

RTB/10/2018

PERKHIDMATAN PENERBITAN RANCANGAN-RANCANGAN BAHAGIAN BERITA DAN HAL EHWAL SEMASA, RADIO TELEVISYEN BRUNEI, DAERAH TEMBURONG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

​$30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

6, 8, 10, 13, 15 & 17 OKTOBER 2018
06 NOVEMBER 2018
HARI SELASA
JAM: 2.00 PETANG
RTB/10/2018 
1

​JPM/ASSET/M5/18-19/10/3/ST(RT)

THE DESIGN, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING, MAINTENANCE AND TRAINING OF SECURITY SYSTEM TO THE PRIME MINISTER'S OFFICE BUILDING COMPLEX (MAIN BUILDING & MUSEUM BUILDING), JALAN PERDANA MENTERI, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

​$100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

13, 15, 17 DAN 20 OKTOBER 2018
23 OKTOBER 2018
HARI SELASA
JAM: 2.00 PETANG
JPM/ASSET/M5/18-19/10/3/ST(RT)