Sign In
Web Creator

Ministry of Development  
Title
  
  
  
Edit

PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA (MELAPIS SEMULA JALAN-JALAN UTAMA (MAIN ROADS) NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 12 Februari 2019​

26 Disember 2018 & 02 Januari 201912/02/2019JKR/DOR/SRM 33/2018 

KONTRAK BERMUSIM DUA (2) TAHUN "INTERGRATED" BAGI KERJA-KERJA RANCANGAN PENCEGAHAN DAN PEMBAIKAN STESEN PENGEPAM PEMBETUNGAN DI KAWASAN TADAHAN MUARA, TANAH JAMBU, MERAGANG, LAMBAK KIRI DAN BERAKAS KEM (2018-2020)

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Sabtu, 26 Januari 2019

02 & 09 Januari 201912/02/2019JKR/DDS 001/2019-(SEW).T.II 

​MENGGANTI BARU PENUNGKAT PAIP (PIPE SUPPORT) AIR MENTAH UTAMA DARI STESEN PAM AIR BADAS KE LOJI RAWATAN AIR SERIA.

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 29 Januari 2019

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DBSKB 013/2018 

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TANAH SUSUR DI TANGKI AIR KG BIRAU, TUTONG

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 29 Januari 2019

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DTS/40/BKTKS/2018-T/IV 

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TANAH SUSUR DI NO. 90 DAN NO. 92, JALAN 11, KG PERPINDAHAN LAMBAK KANAN, MUKIM LAMBAK KANAN, MUKIM BERAKAS B

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa 29 Januari 2019

16 & 23 Januari 2019 12/02/2019JKR/DTS/41/BKTKS/2018-T/IV 

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TANAH SUSUR DI NO. 98, 100 & 102, JALAN KEMANGSI BARAT, RANCANGAN PERUMAHAN NEGARA KG MERAGANG

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 29 Januari 2019

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DTS/42/BKTKS/2018-T/IV 

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN DI SEBAHAGIAN JALAN BATANG DURI, KG SUMBILING BARU, TEMBURONG

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 29 Januari 2019

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DTS/01/BKTKS/2019-T/IV 

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TANAH SUSUR DI ALAMAT NO.81, 83, 84, 85, 87 JALAN KAMANGSI TIMUR, RPN MERAGANG

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 29 Januari 2019

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DTS/02/BKTKS/2019-T/IIII 

​KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN DI ALAMAT NO. 13, SPG 33, JALAN 64, RPN KG LAMBAK KANAN

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 29 Januari 2019

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DTS/03/BKTKS/2019-T/III 

​REPROFFING WORKS TO BLOCK A SMJA SCHOOL 

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Selasa, 29 Januari 2019

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DTS/04/CQS/2019-T/IV 

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM TELEMETRI DI BAHAGIAN PEMBETUNGAN, JKR

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Sabtu, 09 Februari 2019​

16 & 23 Januari 201919/02/2019JKR/DDS 002/2019-(SEW).T.IV 

MENGGANTI PAM-PAM PEMBETUNGAN DI KAWASAN MENTIRI, BERAKAS KEM, LAMBAK KANAN, LAMBAK KIRI DAN PENANJONG KEM

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Sabtu, 16 Februari 2019​

23 & 30 Januari 201926/02/2019JKR/DDS 003/2019-(SEW).T.II 

PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA, (MELAPIS SEMULA ASPAL DI LEBUHRAYA-LEBUHRAYA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM)

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada Rabu, 06 Februari 2019​

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DOR/SRM 01/2019 

MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN LONGKANG JALAN DAN MENAIK TINGGI JALAN SEPANJANG JALAN TUTONG KG BUNUT

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Rabu, 06 Februari 2019​

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DOR/SRM 02/2019 

KERJA-KERJA MEMBAIKI TAMBAK JALAN DI SPG 284-34 JALAN PASIR BERAKAS

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Rabu 06 Februari 2019​

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DOR/SRM 03/2019 

KERJA-KERJA MENAIK TINGGI SEBAHAGIAN JALAN DI SIMPANG LAMPU ISYARAT JALAN MUARA KG SALAR

Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Rabu 06 Februari 2019​

16 & 23 Januari 201912/02/2019JKR/DOR/SRM 04/2019